Учебни заведения

Възстановителни практики в училищна среда

Възстановителни практики в училищна среда
Дата
22 Юли 2020
Час
18:00 – 19:30 ч.
Локация
София, 139-то ОУ „Захарий Круша“
Възстановителен подход наричаме комплекс от инструменти и средства, чрез които се постигат нагласи за взаимно разбиране и възстановяване на взаимоотношенията между хората в групи, най-вече в моменти на напрежение и конфликт или сериозни нарушения. 

Много училища и разнородни служби и организации в Европа и по света вече са започнали да прилагат възстановителен подход. Постоянно се трупат доказателства за успешността на възстановителните практики именно в училища, бизнес организации и разбира се: в младежкото правосъдие. Практиките постоянно се развиват и откриват пред специалистите възможност за нови приложения. Дори обратното, много често практиката се е развила, понякога чрез едно интуитивно търсене в справянето с предизвикателствата, и предхожда теоретичното й осмисляне. 

Може даже да се окаже, че вече и вие ги ползвате в търсенето си за справяне с различни предизвикателства от собствената ви практика и роли на учители и/или родители.

Като участник в работилницата ще имате възможността да участвате активно и да научите повече за философията, принципите и ценностите на възстановителния подход. Заедно ще изследваме как възстановителният подход може да подкрепи работата ни, да създаде радост и устойчивост в отношенията между децата, децата и учителите, външни специалисти и родители.
Подходяща за: всеки заинтересован от мирните отношения в класната стая, училището и общността.