Учебни заведения

Детска градина Усмивка

  • обл. Търговище, гр. Опака
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в община Опака.
 
Обхваща една детска градина в град Опака и и три изнесени групи към нея в селата Люблен, Голямо градище и Крепча. За децата от селата, в които няма детски градини е осигурен специализиран транспорт.
Финансира се с общински средства.
Детската градина и изнесените групи към нея, разполагат с добре оборудвани занимални, спални, кухненски блокове, детски площадки и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.
Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.
В детската градина се отглеждат и възпитават деца от две до седемгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.
Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготовяйки малките възпитаници за училище.
Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.
Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.
Детска градина Усмивка дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.
Директор на детското заведение е г-жа Румянка Радева.