Учебни заведения

Детска градина № 196 Шарл Перо

  • обл. София - град, гр. София
Детска градина № 196 Шарл Перо
Детска градина №196 Шарл Перо е детско заведение на територията на град София, кв. Красна поляна, ул. Братин дол 7.
 
Отварила врати, за да посрещне своите малки възпитаници през 1952 г., дарявайки ги с любов и грижи, помагайки им да растат здрави и щастливи.
 
ДG №196 Шарл Перо е първата базова детска градина в столицата, специално изградена с учебна цел, където са обучени поколения студенти, учители и директори.
Градина с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата.
Финансирането на детското заведение се осъществява с общински средства.
Разполага със специално построена собствена сграда, с отлична база, зала за игри и обучение, светли и просторни, уютно обзаведени помещения за различните групи, голям физкултурен и музикален салон.
Дворът на детското заведение е голям, със затревени площи и дървета, оборудван с детски площадки и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.
 
Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.
 
В детската градина се отглеждат и възпитават 170 деца от три до седемгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит, защитили професионално-квалификационна степен.
 
Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.
 
Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите през годините е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.
 
В ежедневната си работа целият екип се стреми да осигури качествен възпитателно-образователен процес, в което влагат много знания, умения, опит и педагогическо майсторство. Спътник в ежедневната им екипна работа е вниманието към децата, опазване техните живот, здраве, спокойствие, достойнство и психика.
Игрите са естествен спътник във времето, което те прекарват в детската градина.
Малките възпитаници в ДГ №196 Шарл Перо получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда и възможност успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.