Учебни заведения

Детска градина №6 Вълшебен свят

  • обл. София - град, гр. София
Детска градина №6 Вълшебен свят
Детска градина №6 Вълшебен свят, София е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата.
 
Детската градина отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници през 1973 г. и до днес приема, обучава, възпитава и обгражда с любов малките палавници.
 
Централната сграда на ДГ №6 Вълшебен свят, София е разположена на ул. Генерал Жостов №1. Към градината функционира филиал, в който се помещават 2 градински групи. Филиалът се намира близо до централната сграда на детското заведение, в блок 65 на ж.к. Лев Толстой.
 
Основната сграда на детската градина разполага с озеленен двор, оборудван с модерни и съвременни съоръжения за игра на малките палавници. Помещенията в градината са просторни, светли и хигиенични. Занималните са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата.
 
В детското заведение се отглеждат и възпитават деца, разпределени в следните групи:
 
2 яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години
 
7 градински групи за деца от 3 до 7 години
 
За малките палавници полага грижи екип от педагогически специалисти, директор и квалифициран персонал, които с професионализъм и обич отключват пред децата вратите на познанието, творчеството и добротата.
 
Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.
 
Детска градина №6 Вълшебен свят, София е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип.
 
При възпитанието и обучението в детското заведение се съблюдават държавните образователни изисквания.
 
Основната цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.
 
В детското заведение се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.
 
Подготовката за училище се осъществява в подготвителните групи към детското заведение.
 
Детска градина №6 Вълшебен свят, предлага и организира допълнителни дейности за децата - занимания по английски език и танци, група по приложни и театрални изкуства, богословия и тренировки по футбол.
 
Всяка година за децата се организира летен отдих на море, а през зимния сезон зелено училище.
 
Детското заведение работи по Европейски образователни проекти от 2000 година. Проектите дават възможност на децата да се запознаят с живота в други Европейски страни, с природата, културата, обичаите и фолклора им.