Учебни заведения

Какви медицински бележки се изискват за ученици и деца в градини и ясли

Септ. 01, 2020
Какви медицински бележки се изискват за ученици и деца в градини и ясли
Справка на вниманието на родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, разпространи пресцентърът на Министерството на образованието:
 

Учениците

На училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т.нар. картон, или лична здравна профилактична карта.
Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар - по служебен път.
Предвид епидемичната обстановка и за да се избегне струпване пред кабинетите на общопрактикуващите лекари талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега - в 7-дневен срок.

При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.
 

Новоприети в детски градини

Изискват се следните медицински документи:
здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в градината;
изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване;
медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 

Новоприети в ясли

Изискват се следните медицински документи:
здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
отрицателен резултат от изследване за бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в яслата;
изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване;
изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване;
медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
 

При възобновяване на посещението в ясли и градини

Министерството на здравеопазването обръща внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.