Учебни заведения

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"

  • обл. София - град, гр. София
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов
Преподавателите в Академията са автори на учебници, на книги, на изследвания в областта на науката, културата, участват в симпозиуми в страната и в чужбина, изграждат постановки и филми извън Академията. Редица изследвания са насочени към проблемите на българския театър и театралното образование. Това наложи появата на специализирано академично издание. По идея на проф. Пенчо Пенев от 1956 г. започва да излиза “Годишник на Висшия институт за театрално изкуство”. Дългогодишен отговорен редактор, проф. Пенчо Пенев изигра голяма роля за неговото утвърждаване и периодично издаване.
За да се определи най-точно характера и същността на учебната институция, от 1 август 1995 г. тя получи днешното име – Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”.

Академията е най-старото и до днес единствено държавно висше училище за театрално и филмово изкуство. Нейното значение е многостранно, но в тази многостранност има един факт, който насочва вниманието към въпроса за поколенията и следователно към самата съдба на българския театър и на българското кино. Приемствеността между отделните поколения в театралния и във филмовия процес е един от факторите за нормалното и възходящо развитие на тези изкуства.

За авторитета на Академията говорят и нейните успехи в национален и международен план. Редица преподаватели и студенти получават награди на най-авторитетни международни форуми. На награди и признание се радват и изявени театрални и филмови творци, които са учили в нея.

През последните години настъпиха качествени промени в политически, икономически и социален план. Академията получи автономия и с нея отпадна досегашната грижа на държавата за разпределението на младите специалисти. Това налага студентите да се подготвят за една конкуренция, която все повече се засилва.

Наред с Академията се появиха школи, училища, факултети, в които нейни възпитаници подготвят актьори и режисьори. Независимо от доказания си голям авторитет, това изисква тя да се включи в състезанието и да продължава да отстоява водещото си място.