Учебни заведения

НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“

  • обл. София - град, гр. София
НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“
Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура благодарение на застъпничеството на покойните вече Людмила Живкова и проф. Александър Фол.

По решение на Академичния съвет на СУ от 7 декември 1994 г. НГДЕК има статут на лицей към СУ „Св. Климент Охридски“